งานรักษาความสะอาด

      เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ

เพิ่มเติมโดยการ อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า และต้องจัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงาน เพื่อการบริการที่ต่อเนื่อง งานบริการรักษาความสะอาดจำเป็นต้องทดสอบผู้ที่จะเข้ามาทำ ให้เป็นอย่างดี เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับ

    บริษัททําความสะอาด รับทำความสะอาด แบบครบวงจร รับทําความสะอาดบ้าน รับทําความสะอาดคอนโด บ้านเช่า หรือบ้านของลูกค้าเองควบคุมงานโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญงานที่สูง

สามารถติดต่อเรามาได้ที่ บริษัทบริหารนิติบุคคล บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด โทร 096-462-3989

บริษัทบริหารนิติบุคคล ทีมบริหารที่มีประสบการณ์งานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด มากกว่า 15 ปี