BMG

บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยนกรุ๊ป จำกัด

บริษัทบริหารนิติบุคคล ทีมบริหารที่มีประสบการณ์งานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด มากกว่า 15 ปี

ให้เอาใจลูกค้า มาใส่ในใจเรา 

เราคือบริษัทบริหารนิติบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ

บริการ

บริษัทบริหารนิติบุคคล

ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลฯ การจัดทำข้อบังคับ รวมถึงระเบียบพักอาศัย ที่เน้นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน
การบริหารจัดการที่เน้นเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

บริการงานรักษาความสะอาด

เน้นการสรรหาบุคคลากร ที่มีความซื้อสัตย์เป็นหลัก และเพิ่มความสามารถโดยการอบรมเพิ่มทักษะการทำงานอยู่ประจำ
พร้อมกับมีการกำหนดแผนงานที่ชัดเจน

บริการรับทำบัญชี

ด้านบริหารการเงิน
นำระบบ Software ทั้งในแบบ offline และ online เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการงานคอนโด และหมู่บ้าน

 • ปรับปรุงนำเสนอ ระเบียบพักอาศัย ให้สอดคล้องกับปัจจุบัน เพื่อลดขั้นตอน และสามารถบังคับใช้และปฎิบัติได้จริง โดยไม่ขัดกับข้อบังคับ
 • การบำรุงรักษาเครื่องจักร ตามแผน เพื่อยืดอายุการใช้งานและลดความเสียหาย
 • การบริหารจัดการด้านการเงิน มีแผนงบประมาณที่ชัดเจน ควบคุมรายจ่าย
 • การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อความสะดวกของเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

ระบบสั่งจ่ายโดยไม่ใช้เช็ค

K-cash Connect plus

SCB ANYWHERE

เลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับทุกคนทุกวัย

Silverman

 • แจ้งประกาศข่าวสารนิติฯ
 • แจ้งชำระค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่าย
 • แจ้งซ่อม
 • แจ้งรับพัสดุ

Urbanice

 • แจ้งประกาศข่าวสารนิติฯ
 • แจ้งรับพัสดุ
 • แจ้งซ่อม
 • แจ้งเตือนชำระค่าใช้จ่าย
 • จองการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

Living os

 • แจ้งประกาศข่าวสารนิติฯ
 • แจ้งชำระค่าใช้จ่าย และชำระค่าใช้จ่าย
 • แจ้งซ่อม
 • แจ้งรับพัสดุ

Line OA

 • แจ้งข่าวสารนิติ
 • Aoto Chatbot
 • แจ้งซ่อม
 • สื่อสารแบบ 1-1

ควบคุมการทำงานให้เป็นมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี

ใช้ Application เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงาน ของหน่วยงานโดยการกำหนดจุดตรวจสอบ

หมู่บ้านจัดสรร

 • กำหนดให้มีการตรวจสอบ ความเรียบร้อยของสโมสร สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น
 • ความพร้อมการทำงานของคู่สัญญา เช่น ป้อม รปภ. แม่บ้าน คนกวาด
 • ตรวจสอบความเป็นระเบียบ การตกแต่งต่อเติม ปัญหา ข้อร้องเรียน
 • ตรวจสอบจุดเสี่ยง ต่างๆ

คอนโด

 • กำหนดให้ตรวจสอบ ชั้น ส่วนกลาง สระว่ายน้ำ  ห้องออกกำลังกาย
 • ล็อบบี้
 • ห้องน้ำส่วนกลาง
 • ห้องเครื่องจักรต่างๆ
 • รวมถึงคู่สัญญาต่างๆ