บริษัทบริหารนิติบุคคล – สาระน่ารู้

บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด เราคือบริษัทบริหารนิติบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ เพิ่มเติมโดยการ...

บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัทบริหารนิติบุคคล

การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย          บริษัทบริหารนิติบุคคลเป็นการจดบันทึกรายการข้อมูลด้านการเงินของการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับเข้ามาและรายการที่ต้องจ่ายออกไป เพื่อให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการเงินตลอดจนผลของการดำเนินงานนั้นไว้ว่าคงเหลือเงินหรือไม่...

บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัทบริหารนิติบุคคล บริษัทบริหารนิติบุคคล ทีมบริหารที่มีประสบการณ์งานบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด มากกว่า 15 ปี “ให้เอาใจลูกค้า มาใส่ในใจเรา”              ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลฯ การจัดทำข้อบังคับ รวมถึงระเบียบพักอาศัย...

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี

บริการรับทำบัญชี ด้านบริหารการเงิน นำระบบ Software ทั้งในแบบ offline และ online เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการดำเนินการจัดเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าตรวจสอบการทำงานของหน้างาน ตรวจสอบเอกสาร การบันทึกรายรับ และรายจ่าย...

 งานรักษาความสะอาด

 งานรักษาความสะอาด

งานรักษาความสะอาด       เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ เพิ่มเติมโดยการ อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา...

บริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด เราคือบริษัทบริหารนิติบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ เพิ่มเติมโดยการ...