บริษัท เบสท์ มิลเลี่ยน กรุ๊ป จำกัด

เราคือบริษัทบริหารนิติบุคคล เริ่มตั้งแต่กระบวนการในการคัดสรรพนักงานตามลักษณะของงาน บุคลิกภาพและกริยามารยาทที่ดี มีหัวใจในการบริการ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาใช้การบริการ เพิ่มเติมโดยการ อบรมพัฒนาบุคลากรตลอดทั้งระยะสัญญา ปฏิบัติงานภายใต้แผนการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนในทุกๆวันทุกสัปดาห์ ทุกเดือน สามารถตรวจสอบ วัดผล รายงานผลความคืบหน้า และต้องจัดเตรียมกำลังสำรองเพื่อเข้าทดแทนกรณีการขาด ลา ของพนักงาน เพื่อการบริการที่ต่อเนื่อง

 • บริษัทจึงมีบริการ
 • จัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
 • บริหารงานหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด
 • บริการงานด้านวิศวกรรมและตรวจรับมอบ
 • บริการจัดทำบัญชี รับ-จ่าย หมู่บ้านจัดสรร และอาคารชุด
 • บริการงานด้านรักษาความสะอาดหมู่บ้าน
 • จัดสรรและอาคารชุด

ควบคุมการทำงานให้เป็นมาตรฐานด้วยเทคโนโลยี

ใช้ Application เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการทำงาน ของหน่วยงานโดยการกำหนดจุดตรวจสอบโดยเราเป็นบริษัทบริหารนิติบุคคล

หมู่บ้านจัดสรร

 • กำหนดให้มีการตรวจสอบ ความเรียบร้อยของสโมสร สระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น
 • ความพร้อมการทำงานของคู่สัญญา เช่น ป้อม รปภ. แม่บ้าน คนกวาด
 • ตรวจสอบความเป็นระเบียบ การตกแต่งต่อเติม ปัญหา ข้อร้องเรียน
 • ตรวจสอบจุดเสี่ยง ต่างๆ

คอนโด

 • กำหนดให้ตรวจสอบ ชั้น ส่วนกลาง สระว่ายน้ำ  ห้องออกกำลังกาย
 • ล็อบบี้
 • ห้องน้ำส่วนกลาง
 • ห้องเครื่องจักรต่างๆ

บริหารอาคารชุด และหมู่บ้านจัดสรร

ให้บริการตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มจัดตั้งนิติบุคคลฯ การจัดทำข้อบังคับ รวมถึงระเบียบพักอาศัย ที่เน้นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับปัจจุบัน

การบริหารจัดการที่เน้นเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับปัจจุบันบริษัทบริหารนิติบุคคล

บริษัทบริหารนิติบุคคล